12. DIENA – ŽVILGSNIS Į REGIONINIO PARKO MIŠKUS

12. DIENA

ŽVILGSNIS Į REGIONINIO PARKO MIŠKUS

     Didžioji dalis Vilkaviškio rajono miškų telkiasi Vištyčio regioniniame parke. Čia miškai užima net 50 % parko teritorijos ploto.

Patys vertingiausi Vištyčio regioninio parko miškai telkiasi Grybingirio, Drausgirio gamtiniuose rezervatuose ir Vištytgirio bei Tadarinės botaniniuose – zoologiniuose draustiniuose. Didžiausia regioninio parko vertybė yra brandūs plačialapių medžių miškai, ypač ąžuolynai su skroblais ir liepomis. Daugiausia ąžuolynų yra Drausgirio ir Tadarinės miškų masyvuose, o didžiausi skroblynų plotai aptinkami pačiame Lenkijos pasienyje esančiame Grybingirio miške, kuriame žmogaus ūkinė veikla nevykdoma jau 70 metų!

Vištytgirio miškų masyvas pasižymi didžiausiais eglynų plotais, o keliaujant Šilelio pažintiniu taku galima pamatyti, kaip atrodo brandūs pušų ir eglių medynai. Neretai Šilelio miškas yra prilyginamas su anapus ežero plytinčia, didinga Romintos giria.

Iki rytojaus !

Vištyčio regioninis parkas © 2018 Visos teisės saugomos.         Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.   tel. +370 342 63532