Draudimas kirsti ir genėti saugotinus medžius

Primename, kad nuo šiandien įsigali draudimas kirsti ir genėti saugotinus medžius

Intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu t.y. nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., galioja draudimas kirsti ir genėti saugotinus medžius – viešųjų želdinių ir želdynų. Privatiems želdynams šis draudimas netaikomas.

Saugotiniems priskiriami medžiai, kurie pagal augimo vietą, rūšį ir matmenis atitinka Vyriausybės patvirtintus kriterijus. Norint kirsti ar genėti želdinius, reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kuri informuos, ar tai saugotini želdiniai, kurių kirtimui ar intensyviam genėjimui reikia gauti savivaldybės leidimą.

Išimtys galimos tais atvejais, kai saugotini medžiai kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui. Taip pat, kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Aplinkosaugininkai ragina šiuo laikotarpiu nepjauti ir visų kitų nesaugotinų medžių, krūmų, nes sparnuočiams ypač reikia ramybės. Jeigu nėra galimybės nenupjauti augalų, reikėtų įsitikinti, kad juose nėra apgyvendintų lizdų.

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą reglamentuoja naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b05c09e0915d11eb998483d0ae31615c

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija.

Vištyčio regioninis parkas © 2018 Visos teisės saugomos.         Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.   tel. +370 342 63532