Vištyčio aliejinė

VIŠTYČIO ALIEJINĖ

Vištyčio aliejinės pastatas stovi pačiame Vištyčio miestelyje. Rūpestingų savininkų dėka aliejinės viduje išlikusi visa technologinė įranga.

Aliejinės savininkas Vincas Černiauskas aliejinę pradėjo statyti 1925 metais, o po trijų metų aliejinė jau veikė.

Darbas aliejinėje buvo sezoninis, ji veikdavo tik pavasarį ir rudenį. Aliejų spausdavo iš linų sėmenų, rapsų, judrų. Kadangi šiame krašte aliejinių daugiau nebuvo, tai sezono metu tekdavo dirbti ir dieną ir naktį. Privažiuodavo tiek žmonių, kad savo eilės  tekdavo laukti po kelias paras.           

Po aliejinės šeimininko Vinco Černiausko mirties jo verslą perėmė sūnus Mykolas. Karo metais sudegė gyvenamas namas, ugnis pasiglemžė kluoną, tvartą, liko tik aliejinė. Aliejaus spaudykla veikė ir pokario metais, tačiau dirbti buvo vis sunkiau, nes sovietinė valdžia spaudė privatų verslą didžiulėmis prievolėmis, o, susikūrus kolūkiui, valdžia uždraudė aliejaus spaudimą ir aliejinę teko uždaryti.  Vištyčio aliejinė įtraukta į Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Savininko tėvas Jonas Černiauskas   Aliejines savininkas Vincas Černiauskas   Aliejinės pastatas   Aliejinės technologinė įranga

Vištyčio regioninis parkas © 2018 Visos teisės saugomos.         Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.   tel. +370 342 63532