Vištyčio regioninis parkas

Maloniai kviečiame aplankyti Vištyčio regioninį parką, įsikūrusį trijų valstybių
sandūroje, vakaruose besiribojantį su Karaliaučiaus sritimi, pietuose – su Lenkija.
Parkas atitolęs nuo kitų Lietuvos saugomų teritorijų, tačiau pasiekiamos
kaimyninių šalių saugomos ir lankytinos teritorijos: Suvalkų ežerynas, Suvalkų
kraštovaizdžio parkas, Romintos girios Lenkijoje ir šių girių masyvo tąsa
Karaliaučiaus srityje.
Parkas įkurtas 1992 metais, siekiant išsaugoti Suvalkų kalvyno kraštovaizdį,
jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.
Parko plotas – 10.1 tūkst. ha.
Jeigu į parką vyksite keliu Vilkaviškis–Kybartai–Vištytis, Jus pirmiausiai
pasitiks didelis pėduotasis Vištyčio akmuo tartum žymintis parko pradžią.
Jei važiuosite keliu Marijampolė–Kalvarija–Vištytis, Jūs išvysite parko
puošmeną – vėjo malūną ir Vištyčio ežero pakrantes. Jus nustebins vienas iš
vertingiausių kraštovaizžio kompleksų geomorfologiniu požiūriu – tai
Pavištyčio–Dunojaus ketera, aukščiausia Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos
dalis su Dunojaus, Pavištyčio ir Stankūnų viršukalvėmis. Galėsite aplankyti
brandžius plačialapius miškus su išlikusiais sengirių tipo medynais, kuriuose auga
trijų šimtų metų senumo ąžuolai, dviejų šimtų metų senumo pušynai ir eglynai.
Jeigu nuspręsite parke pabuvoti keletą dienų, Jūs galėsite apsistoti ištaigingoje
„Viktorijos“ poilsiavietėje ar autentiškame „Pušelės“ kempinge.
Daugiau >>>

Visos teisės saugomos. Rašykite: