Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės įgyvendintas projektas

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įgyvendina LR Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas”, pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“.

Projekto numeris : NPKB-18-M-199

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Tikslai:

 Teikti kokybiškas užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio praleidimo  paslaugas Vištyčio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Sudaryti sąlygas plėtoti socialinę kultūrinę veiklą, pagerinti renginių kokybę.

Uždaviniai:

  • Puoselėti vietos tradicijas ir papročius.
  • Vykdyti socialinę veiklą įtraukiant socialiai pažeidžiamus bendruomenės narius.
  • Skatinti vietos gyventojų užimtumą.
  • Į visuomeninę veiklą įtraukti jaunimą.
  • Įsigyti muzikos instrumentus.
  • Įsigyti tautinius kostiumus.
  • Įsigyti įgarsinimo įrangą.

Projekto vertė: 3450,00 eurai. ( Paramos suma 2932,50 eurai, savivaldybės prisidėjimo suma 379,50 eurai, bendruomenės prisidėjimo suma 138,00 eurai)

Iš projekto lėšų įsigijome penkis tautinius kostiumus, bosinę gitarą, įgarsinimo įrangą, kondicionierių, du stalus.

Projekto užbaigimui suorganizavom šventę ,,Po rudens darbų pabūkime kartu“.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė: Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

 

Oficialus pranešimas

Vištyčio regioninis parkas © 2018 Visos teisės saugomos.         Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.   tel. +370 342 63532